Set-Električna energija i strujna kola

Opis

Set-Električna energija i strujna kola

Ovaj set sadrži radni materijal za 16 radnih grupa.

Sa preko 540 komponenti, nema ograničenja za sve moguće ideje za eksperimentisanje!

Priložena je i brošura. Sadrži brojne predloške za kopiranje. Pomoću njega napravite odgovarajuće radne listove za svoje učenike.

Primeri eksperimenta:

 

Konstrukcija Morzeove mašine

Električna energija stvara toplotu

Konstrukcija elektromagneta

Izgradnja kola

Napravite svoj prekidač

Koje supstance provode elektricitet?

 

Sadržaj za 16 radnih grupa:

16 elektromotora

16 elisa za motore

16 elektronskih zujalica

16 prekidača

16 praznih baterija 4,5 V

16 zavrtnja za zaključavanje

16 termometara (-10 do + 110 ° C)

64 izuzetno dugačka krokodilska kabla (1 metar)

32 grla za sijalice

40 sijalica

100 spajalica 50 mm

Zavojnica od emajlirane bakarne žice

2 rolne izolacione trake

Materijal za nastavnike sa šablonima

16 kompleta sa po 12 ispitnih materijala za provodljivost, koji se sastoje od:

metal

grafit

uglja

žica