NAŠA MISIJA

Obezbediti najmoderniju opremu i nastavna sredstva po pristupačnim cenama u skladu sa najvišim obrazovnim standardima i izazovima koje donosi digitalno obrazovanje

NAŠA VIZIJA

Uvek ići u korak sa društveno-tehnološkim napretkom, trendovima i potrebama obrazovanja i biti najpouzdaniji partner na polju ponude savremenih didaktičkih sredstava, sportskih rekvizita i opreme nezanemarujući potrebe i želje učenika, nastavnika i obrazovnog sistema

NAŠE VAREDNOSTI

Savremenost – pratiti obrazovne i tehnološke trendove i konstantno usavršavati i obogaćivati ponudu najsavremenijim didaktičkim sredstvima

Pouzdanost – biti siguran oslonac prilikom relaizacije projekata

Dostupnost – uvek spremni da ponudimo podršku novim i postojećim korisnicima naše opreme i  usluga

NAŠ CILJ

Zadovoljan učenik, student, nastavnik