Proizvod B23/1 – PENJALICA SA KULOM

Kategorija:

Opis

SastojiseodkulesapodestomizrađenimodALUprofila60mmx80mmsaugrađenom gumom protiv klizanja. Komplet čine ripstol za penjanjekoji se

sastoji od 4 poprečne šipke od nerđajućegčelika fi 33,7 mm, inoks spirala, ovalne merdevineod

nerđajućeg čelika i kosi ripstol od 5poprečnih šipki od nerđajućeg čelika.

Horizontalni ripstol se sastoji od 9 poprečnihšipki od nerđajućeg čelika.

Spojni element: vijci od nerđajućeg čelika iobujmice. Stena za penjanje zajedno sa hvatištima, visine2 m i širine 1 m, izrađena je od ALUletvica 80 mm x 60 mm.

Dimenzije:

kula: visina podesta 1,45 m, visina ograde2,2 m. dimenzija podesta: 1,2 m x 1 m.