Proizvod B15 – PIRAMIDA 5m + KULA 1 (B9)

Kategorija:

Opis

Sastoji se od ALU profila 60 mmx 80 mm sa ugrađenom gumomprotiv klizanja. Komplet čine vatrogasna šipka od nerđajućeg čelikafi 42,4 mm i visine 3m, ripstol za penjanje koji se sastoji od4 poprečne šipke od nerđajućeg čelika

fi 33,7 mm, inoks spirala i ovalnemerdevine od nerđajućeg čelika. Kulu i mrežu povezuje most od užadidužine 2,5 m.

Spojni element: vijci od nerđajućeg čelika iobujmice.

Dimenzije:

piramida: visina 5 m, obim piramide 6,6m. HIC piramide ispod 1,5 m.

kula: visina podesta 1,45 m, visina ograde2,2 m. dimenzija podesta: 1,2 m x 1 m.