Proizvod B22/1 – PENJALICA

Kategorija:

Opis

Sastoji se od ripstola sa 5 poprečnihšipki od nerđajućeg čelika fi 33,7 mm.

Horizontalni ripstol se sastoji od 9 poprečnihšipki od nerđajućeg čelika fi 33,7 mm.

Stena za penjanje zajedno sa hvatištima, visine1,8 m i širine 1 m, izrađena je od ALUletvica 80 mm x 60 mm.

Dimenzije: dužina 2,5 m i širina 1,2m.