Set-Magnetizam

Opis

Set-Magnetizam 

15 jednostavnih eksperimenata na magnetizmu.

Sa detaljnim uputstvima za eksperiment koji se sastoji od:

 

Ploča sa magnetnim poljem „Compact“sa gvozdenim opiljcima u viskoznom medijumu, hermetički zatvorena, u zatvorenoj kiveti od akrilnog stakla.

Dimenzije: 150x90x10mm

2x magnet za okrugle šipke

2x polna ploča 60x25mm

2x potporna ploča za okrugle šipke magneta

1x prsten od mekog gvožđa