Multifunkcionalni merni uredjaj

Opis

Multifunkcionalni merni uređaj
4 važna parametra  u jednom uređaju!
Za merenje nivoa zvuka, luksa, vlažnosti i temperature . Za jednostavna merenja dB merenja . Luksmetar se takođe može veoma dobro koristiti na otvorenom.
Merač vlažnosti/temperature radi sa poluprovodničkim elementom i senzorom tipa K za merenje vlažnosti i temperature. Sa funkcijom zadržavanja i funkcijom maksimalnog zadržavanja. Kompletan sa senzorima u praktičnoj torbici za nošenje.

Opsezi merenja:
• luks 20/200/2000/20000 luks +- 5 luksa + 10 cifara
• Nivo zvuka 35 do 100 dB / 65 do 130 dB +- 3,5 dB
• Relativna vlažnost: 25 do 95% +- 5%-0,1%
• Temperatura: -20°C do 200°C
• Dimenzije: 64 x 251 x 40 mm