Mikropreparati komplet od 10,15 ili 25 seta

Šifra proizvoda: ENS-00379 Kategorije: , ,

Opis

Mikropreparati komplet od 10,15 ili 25 seta.

U svakom kompletu se nalaze  pripremljenih mikropreparata +  predmetnih stakala +  pokrovnih stakala,

tako da možete da napravite i  svojih mikropreparata .

4855 RIBE, ŢABE, VODOZEMCI- 1/10
4856 GUŠTERI, ZMIJE, PTICE- 1/10
4862 ŢIVOTINJSKA REPRODUKCIJA- 1/10
4877 BAKTERIJE I JEDNOSTAV. ORG.1/10
4880 TROPSKE BILJKE- 1/10
4881 REPROD.I RAZMNOŢ.BILJAKA- 1/10
4886 BOŢAN.ĆELIJE STRUK.BILJAKA- 1/10
4887 RAZVOJ ĆELIJE I RAPRODUK.- 1/10
4900 BOŢAN. SVET U KAPLJICI VODE-1/10
4910 LJUDSKO TELO,I deo- 1/10
4911 LJUDSKO TELO,II deo- 1/10
4914 LJUDSKO TELO bolesna tkiva,I deo- 1/10
4915 LJUDSKO TELO bolesna tkiva,II deo- 1/10
4918 PARAZITI KOD ŢIVOT. I LJUDI- 1/10
4950 ŢIVOT NA ZEMLJI- 1/10
4952 ŢIVOTINJE I BILJKE- 1/10
4960 ŢIVOTINJSKI I BILJNI SVET- 1/10
4963 SET ZA NASTAVU BIOLOGIJE- 1/10
4964 SET ZA NASTAVU BIOLOGIJE- 1/10
4976 OPŠTA BILOGIJA- 1/25
4977 ZOOLOGIJA, BESKIĈ.I INSEKTI-1/25
4978 ZOOLOGIJA, KIĈMENJ. I SISARI- 1/25
4979 PROTOZOA- 1/10
4980 INSEKTI- 1/25
4981 REPRODUK. BESKIĈMENJAKA- 1/15
4982 BOTANIKA, GLJIVE, LIŠAJEVI- 1/15
4983 BOTANIKA, MAHOVINA- 1/25
4984 MONOKOTILEDON- 1/25
4985 DIKOTILEDON- 1/25
4986 ĆELIJE I ŢIVOTNJSKA TKIVA- 1/25
4987 LJUD.TELO STRUK. ORGANA- 1/25