Hemikalije za osnovnu i srednju skolu

Šifra proizvoda: ENS-00517 Kategorije: , ,

Opis

Razne hemikalije za osnovnu i srednju skolu pojedinacno i u kompletu.

Alkohol 1L
Acetaldehid p.a. (etanal), 100 ml
Aceton p.a., 1000 ml
Aktivni ugalj p.a., 200 g
Aluminijum – prah p.a., 100 g
Aluminijum hidroksid p.a., 200 g
Aluminijum (III) hlorid anh. p.a., 50 g
Aluminijum (III) hlorid 6H20 p.a., 100 g
Aluminijum (III) nitrat 9H20 p.a., 200 g
Aluminijum oksid p.a., 1000 g
Aluminijum sulfat 18H20 p.a., 200 g
izo – Amil alkohol p.a., 1000 ml
Amonijum acetat p.a., 500 g
Amonijum aluminijum sulfat 12H20 p.a., 1kg
Amonijum dihidrogenfosfat p.a., 250 g
Amonijum hidrogenkarbonat p.a., 200 g
Amonijum hidroksid p.a., 1000 ml 25%
Amonijum hlorid p.a., 200 g
Amonijum karbonat p.a., 200 g
Amonijum molibdat p.a., 4H20 100 g
Amonijum nitrat p.a., 200 g
Amonijum oksalat H20 p.a., 200 g
Amonijum rodanid p.a., 200 g
Amonijum sulfat p.a., 500 g
Amonijum vanadat p.a., 50 g
Amonijum dihromat 500g
Anilin p.a., 1000 ml
Antimon (III) hlorid p.a., 100 g
Arsen (III) oksid p.a., 50 g
Askorbinska kis. p.a., 200 g
Azotna kis. p.a., 1000 ml
Bakar prah p.a., 100 g
Bakar (I) hlorid p.a., 100 g – POZOVITE –
Bakar (II) hlorid 2H20 p.a., 100 g
Bakar (II) oksid p.a., 100 g
Bakar (II) sulfat 5H20 p.a., 200 g
Barijum hidroksid 8H20 p.a., 200 g
Barijum hlorid 2H20 p.a., 200 g
Barijum nitrat p.a., 200 g
Barijum sulfat p.a., 200 g
Benzaldehid p.a., 1000 ml
Benzin medicinski, 1 L
Benzoeva kis. p.a., 100 g
Benzol, 1000 ml
Bizmut (III) nitrat 5H20 p.a., 100 g
Borna kis. p.a., 200 g
Brom p.a., 50 g
Bromkrezol zeleno p.a., 5 g
Bromtimol plavo p.a., 5 g
Brucin p.a., 5 g
n – Butanol p.a., 1000 ml
t – Butanol p.a., 100 ml
Celuloza, 100 g
Cikloheksan p.a., 1000 ml
Cink – granule p.a., 200 g
Cink – prah p.a., 250 g
Cink hlorid anh. p.a., 200 g
Cink oksid p.a., 1000 g
Cink sulfat 7H20 p.a., 200 g
Dietiletar p.a., 1000 ml
Difenilkarbazid p.a., 25 g
4 – Dimetilaminobenzaldehid p.a., 50 g
Dimetilglioksim p.a., 100ml
1, 4 – Dioksan p.a., 1000 ml
Destilovana voda 1L
EDTA p.a. (Komplekson II), 100 g
Eozin zuti p.a., 25 g
Eriohrom crno T p.a., 10 g
Etil acetat p.a., 1000 ml
Etilenglikol, 1000 ml
Felingov rastvor I, 100 ml
Felingov rastvor II, 100 ml
1, 10 – Fenantrolin H2Op.a., 10 g
Fenol p.a., 100 g
Fenol crveno p.a., 10 g
Fenolftalein p.a., 100 g
Fluorovodonična kis. 40% p.a., 1000 ml
Formaldehid p.a., 1000 ml
Fosforcrveni p.a., 100 g
Orto – Fosforna kis. 85% p.a., 1000 ml
Fruktoza p.a., 200 g
Gentiana violet p.a., 25 g
Glicerin p.a., 1000 ml
Glicin p.a., 100 g
Glukoza anhidrovana p.a., 200 g
Glukoza – monohidrat p.a., 200 g
Gvožđe prah p.a., 100 g
Gvožđe(ll)amonijum sulfat 6H20 p.a., 200 g
Gvožđe(lll)amonijum sulfat 12H20 p.a., 200 g
Gvožđe(lll) hlorid 6H20 p.a., 200 g
Gvožđe(lll)nitrat 9H20 p.a., 100 g
Gvožđe(ll)sulfat 7H20 p.a., 200 g
Gvožđe(ll)sulfid purum, 500 g
n – Heksan p.a., 1000 ml
n – Heptan p.a., 1000 ml
Hloroform p.a., 1000 ml
Hlorovodonična kis. p.a., 1000 ml
Hrom(lll) oksid p.a., 100 g
Hrom(VI) oksid p.a., 200 g
Hromotropna kis. 2H20 p.a., 10 g
Hromsumporna kis., 1000 ml
Indikatorski papir (pH 0 – 14), 1 kutija
Jod resublimatum p.a., 100 g
Kalaj prah p.a., 100 g
Kalaj(ll) hlorid 2H20 p.a., 200 g
Kalcijum hidroksid p.a., 500 g
Kalcijum hlorid anhidrovani p.a., 500 g
Kalcijum hlorid 2H20 p.a., 200 g
Kalcijum karbonat p.a., 1000 g
Kalcijum nitrat 4H20 p.a., 200 g
Kalcijum oksid p.a., 100 g
Kalijum bromid p.a., 200 g
Kalijum dihidrogenfosfat p.a., 200 g
Kalijum dihromat p.a., 200 g
Kalijum fericijanid p.a., 100 g
Kalijum ferocijanid 3H20 p.a., 100 g
di – Kalijum hidrogenfosfat p.a., 200 g
Kalijum hidrogensulfat p.a., 200 g
Kalijum hidroksid, 1000 g
Kalijum hlorid p.a., 200 g
Kalijum hromat p.a., 200 g
Kalijum jodid p.a., 200 g
Kalijum karbonat anhidrovani p.a., 200 g
Kalijum metabisulfit p.a., 200 g
Kalijum nitrat p.a., 200 g
Kalijum oksalat H20 p.a., 100 g
Kalijum permanganat p.a., 200 g
Kalijum rodanid p.a., 200 g
Kalijum sulfat p.a., 200 g
Kobalt(ll)sulfat 7H20 p.a., 50 g
Komplekson III p.a. (Na2EDTA), 100 g
Kvarcni pesak, 1 kg
Laboratorijska mast, 100 g
Lakmus trakica plava
Lakmus trakica crvena
Lanolin, 1 kg
Limunska kis. – monohidrat p.a., 200 g
Lugolov rastvor, 100 ml
Magnezijum traka, 1 pak., 1 m
Magnezijum štapici, 1/25 pak, dužina jednog štapica 14cm
Magnezijum hlorid 6H20 p.a., 200 g
Magnezijum oksid p.a., 200 g
Magnezijum sulfat 7H20 p.a., 500 g
Mangan dioksid p.a., 200 g
Mangan(ll) hlorid 4H20 p.a., 200 g
Mangan sulfat H20 p.a., 500 g
Metanol p.a., 1000 ml
Metil crveno p.a., 10 g
Metil oranž p.a., 10 g
Metil oran` – rastvor, 100 ml
Metil plavo p.a., 10 g
Metil timol plavo p.a., 5 g
Mlecna kis. p.a., 1000 ml
Mravlja kis. 85% p.a., 1000 ml
Mureksid p.a., 5 g
1 – Naftilamin p.a., 50 g
a – Naftol, 50 g
b – Naftol, 50 g
Natrijum acetat – anhidrovani p.a., 200 g
Natrijum acetat 3H20 p.a., 200 g
Natrijum bromid p.a., 200 g
tri – Natrijum citrat2H20 p.a., 200 g
Natrijum dihidrogenfosfat anh. p.a., 200 g
Natrijum dihidrogenfosfat H20 p.a., 250 g
Natrijum dihidrogenfosfat 2H20 p.a., 200 g
Natrijum fluorid p.a., 200 g
tri – Natrijumfosfat 12H20 p.a., 1000 g
di – Natrijum hidrogenfosfat p.a., 200 g
di – Natrijum hidrogenfosfat 2H20 p.a., 200 g
di – Natrijum hidrogenfosfat 7H20 p.a., 500 g
di – Natrijum hidrogenfosfat 12H20 p.a., 200 g
Natrijum hidrogenkarbonat p.a., 1000 g
Natrijum hidrogensulfat p.a., 200 g
Natrijum hidroksid p.a., 1000 g
Natrijum hlorid p.a., 1000 g
Natrijum karbonat anhidrovani p.a., 200 g
Natrijum karbonat 10H2O p.a., 200 g
Natrijum nitrit p.a., 200 g
di – Natrijum oksalat p.a., 200 g
Natrijum (meta) silikat, 1 kg
Natrijum sulfat anhidrovani p.a., 200 g
Natrijum sulfat 10H2O p.a., 200 g
Natrijum sulfit anhidrovani p.a., 200 g
Natrijum tetraborat 10H2O p.a., 500 g
Natrijum tiosulfat 5H20 p.a., 500 g
Neslerov reagens, 100 ml
Nikl hlorid 6H20 p.a., 200 g
Nikl sulfat 7H20 p.a., 100 g
Ninhidrin, 10 g
Oksalna kis. 2H20 p.a., 200 g
izo – Oktan p.a., 1000 ml
Oleinska kis. 65% p.a., 1000 ml
Olovo granule, 200 g
Olovo prah p.a., 100 g
Olovo(ll) acetat 3H20 p.a., 200 g
Olovo(ll) hlorid, 200 g
Olovo(ll)nitrat p.a., 200 g
Olovo (II) oksid p.a., 100 g
Parafinsko ulje, 1000 ml
Perhlorna kis. 70% p.a., 1000 ml
Petrolej, 1000 ml
Petroletar 40 – 70 p.a., 1000 ml
n – Propanol p.a., 1000 ml
izo – Propanol p.a., 1000 ml
Propilenglikol p.a., 1000 ml
Puferi Britton Robinson 1 L
Rezorcin, 5 g
Salicilna kis., 200 g
Silika gel – plavi, 1000 g
Silikonsko ulje, 1000 g
Sircetna kis. glacijalna p.a., 1000 ml
Skrob rastvorni p.a., 200 g
Srebro nitrat p.a., 25 g
Stearinska kis., 500 g
Sulfaminska kis. p.a., 200 g
5 – Sulfosalicilna kis. 2H20 p.a., 100 g
Sumpor prah, 500 g
Sumporna kis. p.a., 1000 ml
Špiritus, 1000 ml
Talk, 1.000 g
Terpentinsko ulje, 1000 ml
Timol plavo p.a., 5 g
Toluol p.a., 1000 ml
Trietanolamin p.a., 1000 g
Trihloretilen p.a., 1000 ml
Trihlorsircetna kis. p.a., 100 g
Turkov reagens, 100 ml
Urea (karbamid) p.a., 200 g
Vazelin, 4000 g
Vodonik peroksid 1L 30%

HEMIKALIJE SE ISKLJUCIVO KORISTE ZA POTREBE NASTAVE U SKOLSKOJ LABORATORIJI.