Objavljeno dana

IKT u nastavi – korak ka savremenijem obrazovnom sistemu – Digitalna učionica

21. vek je sinonim za kompjutersku pismenost, pri čemu su obrazovne ustanove verodostojan pokazatelj transformacije i puta ka digitalnim oblicima učenja. Držanje nastave postaje nezamislivo bez tehnoloških elemenata u učionici, i škole masovno prihvataju činjenicu da je nužno da postanu kompatibilne sa vekom u kojem žive nove generacije.

Danas je evidentno da je internet prisutan u svim domenima ljudskih života. Internetu se pristupa pomoću računara, mobilnih telefona, tableta i prenosivih računara, pa čak i kuhinjskih aparata. Potpuno je očekivano da i sistem obrazovanja je doživi mnogo promena.

IKT, odnosno informaciono-komunikacione tehnologije, su već počele da fundamentalno menjaju pristup učenju pre svega uvođenjem novih alata u učionice. Ali, IKT u nastavi ujedno doprinosi i podizanju nivoa digitalnih kompetencija kako nastavnika, tako i učenika

TERMIN ‘’INTELIGENT CLASSROOM’’ POSTAJE DEO SVAKODNEVICE

Savremeno učenje ne ide bez savremenih tehnologija. Iz godine u godinu se dešavaju transformacije koje idu u smeru izgradnje pametnih učionica. To znači da će čitav niz tehnoloških rešenja u budućnosti da bude upotrebljen kako bi se nastava oplemenila. Inteligent classroom je odrednica koja upravo sugeriše nastavu u interaktivnom, dinamičnom i multimedijalnom okruženju.

Jedna od važnijh inovacija, koju sve češće viđamo u obrazovnom sistemu, jesu pametne table,Inteaktivni monitori,a na red su dosli i Interaktivni stolovi i Interaktivni podovi. U pitanju su Interaktivna nastavna sredstva, uz koja su predavanje neuporedivo zanimljivija. Recimo, moguće je pomoću posebnih olovaka ili prsta pisati, zaokruživati i crtati; Kreirati različite elemente, u svrhe što boljeg doživljaja konkretnog predloga,pisati brisati i otvarati razne edukativne aplikacije ,tipa kviza, testova,matematickih slagalica, motorickih igrica itd.

Na pametnoj tabli je, takođe, moguće vršiti prezentacije ili na njih prenositi programe iz različitih dokumenata. Budući da su u svakom trenutku povezana sa internetom, mogućnosti efikasnog i interaktivnog učenja zapravo postaju neograničene. Zbog toga, očekivani efekti intenzivnijeg uvođenja IKT-a u nastavu, kroz sisteme pametnih učionica, obuhvataju uspešniju prezentaciju nastavnog sadržaja učenicima i poboljšanje kvaliteta nastave.

NOVE TEHNOLOGIJE PODIŽU NIVO KOMPETENCIJA UČENIKA I NASTAVNIKA

Razvijanje digitalnih kompetencija je neophodno za intelektualno sazrevanje učenika, a uz pomoć školovanja koje je zasnovano na savremenih tehnologijama – učenici se pripremaju i za stvarne životne situacije. U tom smislu, implementacija IKT sistema se čini potpuno prirodnom za učenike i u skladu je sa njihovim vremenom.

Ali ono što je pravi izazov jeste prilagođavanje celokupnog nastavnog procesa jednom drugačijem, digitalizovanom svetu. U tom smislu i nastavnici neprekidno uče. A onlajn učenje za predavače postaće uskoro i oficijelno. Naime, Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju uskoro bi trebalo da se onlajn usavršavanje uvrsti na listu zvaničnih oblika nastavničke edukacije.

Otvorenost ka digitalnom svetu zbog toga postaju neodvojivi obrazovanja, a učenici i nastavnici pri tom izvlače maksimalne benefite. Oni, u zajedničkom, interaktivnom procesu, kritički usvajaju i koriste znanja iz oblasti informacionih tehnologija, približavajući na taj način stečena znanja potrebama savremenog društva, u cilju ostvarivanja i svojih ličnih ciljeva i aktivnosti.

INFORMATIČKI PISMENE ŠKOLE POSTALE SU REALNOST

Trendovi u obrazovanju pokušavaju da isprate zahteve svakodnevice, pa tako škole prolaze kroz stalne procese transformacije i razvoja. U Velikoj Britaniji se, na primer, o programiranju, tehnologiji i internetu uči se već od pete godine, a cilj je da se  učeniku pruži digitalno obrazovanje koje će mu pomoći da postane stručan za rad u 21. veku.

Međunarodno istraživanje sprovedeno na uzorku od 11 miliona učenika utvrdilo je da školarci koji uče u digitalnom okruženju razvijaju niz veština poput naprednog rada na računarima, tehničkog rešavanja preoblema, logičkog povezivanja, zajedničkog rada na projektima, upornosti u rešavanju zadataka, kao i sklonost ka dolasku do sasvim novih rešenja. Uz to, učenici kroz rad u digitalnom okruženju dobijaju i znanja iz obrade fotografija, web dizajna i računarskih mreža. Dakle, promena uloga učenika, ali i nastavnika je nešto što je podstaknuto upravo informatičkom pismenošću. Oni, zajedno, uče da misle i rade na drugačiji način, prilagođavajući se novom vremenu.

Kako se navodi: Suština koncepta primene IKT u obrazovnom procesu obuhvata promenu uloga nastavnika i učenika i resursa koji se mogu koristiti. U slučaju škola, neophodno je da se vodi računa o odnosima između tehnologije, metoda i sadržaja. A, informatička pismenost shvaćena je pozitivna nužnost i integrativni deo celokupne nastave.

Multimedijalna i audiovizuelna sredstva,Interaktivni monitori, interaktivni stolovi,Interaktivni podovi, projektori i prezenteri, čini samo deo ponude Edukalisa – kompanije uz pomoć koje možete da opremeti svoj školski objekat. Tokom tri decenije rada, kompanija je pratila zaokret na trziutu sa inovacijama I specijlizovala se za rad sa obrazovnim nastavama, po Evropskim standardima.

Proverite zašto!